DAMMSUGARPROFFSEN.SE

vacuum-icon

Datasäkerhet & cookies

Dataskyddspolicy

För att vi skall kunna bedriva vår verksamhet så behöver vi kunna behandla vissa personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss och vi tar detta på största allvar och följer strikt den beskrivning som gäller
enligt nya dataskyddsförorningen - GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är:

NorCare Living Quality AB (dammsugarproffsen.se)
Box 126
662 23 Åmål.

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 1
662 30 Åmål
Org nr: 556737-7592

Vilka personuppgifter samlar vi in

I samband med beställning och kundtjänstärenden så uppger Du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, och telefonnummer. När Du gör en beställning i vår webshop eller när du anmäler dig som kund hos oss godkänner du att dammsugarproffsen.se lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna slutföra din beställning. Då vi inte själva erbjuder någon betalningslösning för privatpersoner så samarbetar vi idag med Klarna. För mer information gällande deras dataskyddspolicy klicka på länken. https://www.klarna.com/se/dataskydd/

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Beställningar:
Vi behandlar dina uppgifter för att på ett säkert och smidigt sätt kunna hantera dina beställningar. Detta är helt nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänst:
Vi behandlar dina uppgifter för att på snabbaste sätt kunna hantera garanti och reklamationsärenden.

Marknadsföring:
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka aktuella erbjudanden och nyheter
via e-post och SMS.

Rättsliga grunder och skyldigheter

Fullgörande av skyldigheter:
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar avseende
bokföring, skatt och produktsäkerhet.

Vi behandlar dina uppgifter för att förhindra och förebygga missbruk, brott och olovlig användning av våra tjänster.

Tillgång till uppgifter

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast då det krävs för att uppfylla vårt avtal med Er samt då det är tillåtet enligt lag.
De som kan komma att ta del av personuppgifter är logistikföretag (Schenker, DHL, Postnord)
myndigheter och i förekommande fall andra leverantörer.

Lagringstid av personuppgifter

Beställningar och orderhistorik:
Uppgifter sparas så länge de behövs för de ändamål de samlades in eller så länge det krävs
enligt lagar och författningar.

Kundtjänst:
Uppgifterna sparas så länge vi är skyldiga att göra det avseende garanti, produktsäkerhet
och gällande lagar.

E-Post:
Uppgifterna raderas löpande eller senast efter 1 år.

Missbruk och brott:
Uppgifter sparas så länge det behövs för att förebygga och rapportera brott.

Dina rättigheter

Personuppgifter:
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt
ta del av av dina personuppgifter.

Rättelse av uppgifter:
Du har rätt att begära att felaktig eller ofullständig information rättas till.

Radera personuppgifter:
Du har rätt att få dina uppgifter raderade så länge det inte finns laga förhinder eller då det krävs personuppgifter för att vi skall kunna fullfölja vårt avtal med dig ex. i samband med tidigare köp, garanti ansvar eller liknande.

Klagomål vid hantering av personuppgifter

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller
lämplig tillsynsmyndighet.

Kontakta oss:
E-post: info@dammsugarproffsen.se
Tel: 0532- 135 35

Cookies

dammsugarproffsen.se nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter.
Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till butiken.

dammsugarproffsen.se använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplattsen begränsas.

Powered by Talex e-handelssystem